Wie zijn we

Willemieke Pronk, gevestigd aan Wiesje Boonzaaijerstraat 8, 6711XK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacayverklaring.

We vinden jouw privacy belangrijk en dit document geeft je inzage welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe we deze beveiligen. 

Wanneer je nog vragen hebt na het lezen van onze privacyverklaring, dan kun je altijd contact opnemen met Willemieke Pronk.

Emailadres: info@willemiekepronk.com

Telefoon: 06-41235042

Adres: Wiesje Boonzaaijerstraat 8

6711XK Ede

KvK nummer: 69026068

BTW-nummer: NL180151897B01

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Persoongegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Betaalgegevens

Gegevens in een plan van aanpak en gespreksverslagen

Hoe gebruiken wij je gegevens?

Willemieke Pronk Loopbaancoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • De gegevens te gebruiken bij de coaching, training of adviesactiviteiten. 
  • verwerken va persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Delen met anderen

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@willemiekepronk.com.

Beveiliging

Willemieke Pronk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-41235042 of via info@willemiekepronk.com

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl